ARCHITEKTURA

Urzeczywistniamy wizje inwestora zapewniając maksymalną efektywność nowej inwestycji.

Doświadczenie na tym etapie może zaoszczędzić wiele pieniędzy lub nawet uchronić przed ich utratą. Marzenie o własnym hotelu to nie to samo co zaprogramowanie i skuteczne wprowadzenie na rynek obiektu noclegowego przynoszącego zyski. Analitycy bankowi z łatwością dostrzegą różnice. Opracowanie Studium Wykonalności to początek drogi

 • projektowanie hoteli i restauracji z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni
 • nadzór projektowy – odzwierciedlenie bieżących trendów
 • nadzór projektowy we współpracy z międzynarodowymi sieciami hotelowymi przy kontraktach – franchising / management
 • optymalizacja rozwiązań funkcjonalnych w obiekcie
 • projektowanie wnętrz z uwzględnieniem otoczenia obiektu
 • dobór wykonawców
 • wyposażanie hotelu – zakupy FF&E i SOE wg projektu lub wymagań sieci
 • nadzór nad pracami wykończeniowymi i realizacja procesu wyposażania

ORGANIZACJA

Wdrażamy skuteczne rozwiązania pozwalające na bezkolizyjne otwarcie hotelu
w planowanym terminie

Przy najlepszym programie usług, świetnym projekcie zrealizowanym z rozmachem konieczny jest zespół – ludzie, którzy obsługiwać będę Twoich Gości. Ich dobór, wzajemne relacje i kompetencje to wyróżnik, o który chodzi w hotelarstwie. Optymalna struktura, weryfikacja kandydatów, program szkoleń to bardzo ważny aspekt planowania

 • tworzenie standardów obsługi i procedur pracy
 • rekrutacja na stanowiska kierownicze
 • tworzenie struktury organizacyjnej, wymogów dla stanowisk i zakresów obowiązków
 • szkolenia miękkie i stanowiskowe
 • organizacja nowoczesnego procesu sprzedaży usług
 • opracowanie i przygotowanie materiałów sprzedażowych
 • negocjacje i zawieranie umów z dostawcami produktów i usług
 • przeprowadzenie procesu kategoryzacyjnego

FINANSE

Ostrożnie weryfikujemy zamierzenia inwestora bazując na doświadczeniu w ocenie efektywności finansowej różnych typów obiektów noclegowych, na różnych rynkach.

Hotel musi przynosić zysk podobnie jak każde inne biznesowe zamierzenie inwestycyjne. Przy braku punktu odniesienia – dostępu do wyników innych obiektów z lokalnego rynku, braku doświadczenia w ocenie potencjału i rozumieniu rynkowej przewagi, łatwo pomylić się czytając cyfry

 • prognozy finansowe – weryfikacja założeń, opracowanie własnych
 • biznes plan hotelu
 • analiza rentowności inwestycji
 • wnioski o finansowanie unijne
 • reprezentowanie inwestora w procesie pozyskiwania finansowania
 • opinia o wartości hotelu w oparciu o potencjał dochodowy obiektu
 • szkolenia z budżetowania i kontroli kosztów

INWESTYCJA

Bazując na wieloletniej obecności na rynku hoteli i restauracji stwarzamy sprzyjający klimat do przepływu kapitału dbając o zadowolenie z transakcji obu stron

Transakcje kupna – sprzedaży na rynku hotelowym w Polsce nie są liczne i najczęściej zanim do nich dojdzie potrzeba wiele czasu na skrupulatne przygotowanie całego procesu. Kupno czy przejęcie hotelu nie może być wynikiem impulsu napędzanego wizją o hotelowym imperium dla przyszłych pokoleń – przykładów takich historii jest na polskim rynku niestety sporo…

 • poszukiwanie nieruchomości pod inwestycje hotelowe
 • przejęcia funkcjonującego hotelu
 • konsultacje dla zarządów / przyszłych właścicieli obiektów noclegowych
 • negocjacje umowy franczyzowej lub kontraktu na zarządzanie hotelem
 • badania rynku z analizą konkurencji